phan mem so hoa

Số hóa hồ sơ hành chính

Số hóa hồ sơ hành chính

0
Việc ứng dụng phần mềm số hóa hồ sơ của UBND P.Bến Thành, Q.1 (TP.HCM) tạo nhiều tiện ích cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.