Phụ lục so sánh của BHXH tỉnh Cà Mau mà Sở Y tế cho là "vô lý" /// GIA BÁCH

Sở Y tế Cà Mau 'phản pháo' BHXH tỉnh Cà Mau

0
BHXH tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo rà soát đấu thầu mua thuốc tập trung cho các cơ sở y tế tỉnh Cà Mau năm 2019, nhưng Sở Y tế Cà Mau cho rằng không có cơ sở.
/form>