phan thi anh dao

Vừa làm nhiệm vụ, vừa tranh thủ học bài

Vừa làm nhiệm vụ, vừa tranh thủ học bài

0
Trước cổng Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM sáng 8.7, chúng tôi nhìn thấy một nhóm sinh viên Tiếp sức mùa thi đến từ trường CĐ Viễn Đông gồm Đặng Thị Thanh Trúc, Phan Thị Anh Đào, Nguyễn Thùy Linh (ảnh) đang hí hoáy viết lách.
/form>