phan tu nucleotide

ADN nhân tạo

ADN nhân tạo

0
Với XNA, tức ADN nhân tạo, giới khoa học hy vọng cuối cùng có thể giải thích được những câu hỏi cơ bản về sinh học.