Nhờ dân giám sát làm sạch bộ máy

Nhờ dân giám sát làm sạch bộ máy

0
Bộ máy chỉ có thể mạnh lên, hiệu lực, hiệu quả khi được vận hành công khai, minh bạch và chịu sự giám sát của dân chúng, thông qua nhiều kênh.