Nguy hiểm từ việc tự chế mìn để đánh cá

Nguy hiểm từ việc tự chế mìn để đánh cá

0
50 là số quả mìn tự tạo mà Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thu giữ được sau khoảng 2 tuần lễ tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân giao nộp.
/form>