Hoa văn dưới chân tháp bị rêu phủ mờ /// Ảnh: Mạnh Cường

Ngậm ngùi di tích quốc gia đặc biệt

0
Phật viện Đồng Dương, di tích quốc gia đặc biệt ở Quảng Nam, chỉ còn sót lại chút 'hình hài' là cổng tháp Sáng sau hơn nghìn năm tồn tại. Nhưng tháp này cũng đang phải vất vả chống đỡ với mưa nắng bão bùng...
Lập khu văn hóa tâm linh tại Phật viện Đồng Dương

Lập khu văn hóa tâm linh tại Phật viện Đồng Dương

0
UBND tỉnh Quảng Nam thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao UBND H.Thăng Bình chủ trì lập quy hoạch xây dựng tổng thể khu văn hóa tâm linh tại xã Bình Định Bắc với quy mô khoảng 200 ha (gồm nhiều hạng mục), tạo điều kiện quản lý và đầu tư hạ tầng để phát huy giá trị Phật viện Đồng Dương (hiện đang đệ trình hồ sơ công nhận Di tích đặc biệt cấp quốc gia).
Lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương

Lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương

0
Hồ sơ khoa học di tích quốc gia đặc biệt đối với Đồng Dương, Phật viện lớn nhất Đông Nam Á hồi thế kỷ thứ 9 (tại xã Bình Định Bắc, H.Thăng Bình) đã được UBND tỉnh Quảng Nam đệ trình lên Bộ VH-TT-DL, đề nghị thỏa thuận để xúc tiến công nhận.
/form>