Thêm 6,1 triệu USD được cam kết hỗ trợ Quảng Trị

Thêm 6,1 triệu USD được cam kết hỗ trợ Quảng Trị

0
Tại hội nghị triển khai chương trình vận động viện trợ và hợp tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) giai đoạn 2014-2017 diễn ra sáng 21.8 tại TP.Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận với các 5 đối tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN).
Các tổ chức phi chính phủ đã tài trợ 2,4 tỉ USD cho VN

Các tổ chức phi chính phủ đã tài trợ 2,4 tỉ USD cho VN

0
Chính phủ VN cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt là cải thiện hơn nữa môi trường pháp lý phù hợp và thuận lợi cho hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.