Chạm phía đông

Chạm phía đông

0
Sáng mai giọt nắng Chạm về phía đông Nghe chừng chớm lạnh Nắng đi ra đồng!
/form>