phien quan syria

Liên Hiệp Quốc tố Israel ‘chống lưng’ phiến quân Syria

Liên Hiệp Quốc tố Israel ‘chống lưng’ phiến quân Syria

0
(TNO) Lực lượng an ninh Israel có liên hệ mật thiết với phe nổi dậy tại Syria trong suốt 18 tháng qua, chủ yếu giúp trị thương và vũ trang cho các nhóm phiến quân, theo báo cáo của các quan sát viên Liên Hiệp Quốc tại biên giới 2 nước.