phieu luu

Bìa tập sách 'Jesse Cười và cuộc phiêu lưu hài hước'

Jesse Peterson và cuộc phiêu lưu cùng tiếng cười

1
Đại văn hào Mark Twain từng nói: The human race has only one really effective weapon and that is laughter - Loài người chỉ có một thứ vũ khí thực sự hiệu quả, đó là tiếng cười.