Sưu tập phim kinh điển Việt Nam

Sưu tập phim kinh điển Việt Nam

0
DVD những bộ phim VN kinh điển sẽ được giảm giá trong chương trình Tuần lễ Phim Việt, nhân kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.