Con đường xa hơn từ phim ngắn

Con đường xa hơn từ phim ngắn

06:45 27/10/2021 0

Một khóa học nhằm hỗ trợ nhà làm phim trẻ phát triển dự án phim ngắn có tên ON THE REEL Film Lab, do UNESCO và Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) - Hội Điện ảnh VN tổ chức, bế mạc vào hôm nay (27.10).