Quần thể danh thắng Yên Tử được Chính phủ đề cử trình UNESCO công nhận Di sản thế giới	 /// Ảnh: N.H

Đề cử Yên Tử trở thành Di sản thế giới

06:32 01/02/2021 0

Theo văn bản từ Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ VH-TT-DL được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam gửi Báo cáo tóm tắt đề cử “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử” (thuộc địa bàn 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) tới UNESCO để đề nghị xem xét, đưa vào danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới.