Phổi nhân tạo

Phổi nhân tạo

12:50 17/02/2014 0

(TNO) Lần đầu tiên, các chuyên gia Mỹ đã tạo được phổi người trong điều kiện phòng thí nghiệm, mở ra hy vọng mới cho các bệnh nhân cần ghép phổi.