Số người nghi phơi nhiễm HIV tăng lên 36 ca

Số người nghi phơi nhiễm HIV tăng lên 36 ca

08:46 05/07/2017 0

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum đang đề nghị Cục Phòng chống HIV/AIDS bổ sung nguồn thuốc điều trị dự phòng phơi nhiễm để bảo đảm cung ứng kịp thời cho những người bị nghi phơi nhiễm.