Nghỉ lễ an toàn

Nghỉ lễ an toàn

1
An toàn phòng dịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày sẽ tùy vào ý thức cẩn trọng của người dân cũng như việc áp đặt những biện pháp kiểm soát tuân thủ nguyên tắc “5K” chặt chẽ.
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tại các bến tàu ở TP.Phú Quốc  /// ẢNH: XUÂN LAM

Cấp tập ứng phó nguy cơ nhiễm dịch

1
Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 xâm nhập vẫn được cảnh báo ở mức cao nhưng việc cảnh giác phòng chống dịch nơi công cộng ở nhiều nơi đang có dấu hiệu buông lỏng