Báo động tai biến ở phòng khám tư

Báo động tai biến ở phòng khám tư

05:13 18/01/2022 0

TP.HCM vừa qua đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, nhưng một bộ phận người dân ngại đến bệnh viện (BV) nên đi phòng khám (PK) tư.