Dâng sao giải hạn tràn ra đường ở Hà Nội trong rằm tháng giêng vừa qua 	 /// Ảnh: Thu Hương

Cầu an giữa đường phố

0
Những đám đông cầu an, giải hạn sẵn sàng tràn ra giữa phố. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu đều cùng nhận định chuyện cúng sao giải hạn xa lạ với đạo Phật.
 /// Ảnh: Khả Hòa - Ngọc Thắng - Kim Quy - CTV

Hết thời tập tục lạc hậu

4
Mùa lễ hội, với cơ quan quản lý và cả cộng đồng bỗng trở thành mùa lo. Lo vì có nhiều tập tục văn hóa xưa giờ đã bị biến tướng và cần phải xóa bỏ biến tướng đó.
Hình ảnh phóng sinh cá ra môi trường được ghi lại tại đình Bát Tràng, trong đó có loài cá chim trắng
 /// Ảnh: CTV

Không nên phóng sinh sinh vật ngoại lai

5
Giống cá được cho là cá chim trắng được phóng sinh, thả ra môi trường trong lễ thả cá đầu xuân tại Hà Nội đã dấy lên những lo ngại chúng có thể gây nguy hại cho môi trường sinh thái.