Dự án âm nhạc đặc biệt của nhóm nhạc rap thủ đô - Rapital

Dự án âm nhạc đặc biệt của nhóm nhạc rap thủ đô - Rapital

06:02 16/03/2022 0

Rapitalive , dự án âm nhạc gồm 16 bài hát, được chia đều cho 4 EP (extended play - một phân loại giữa đĩa đơn và album, cho phép nghệ sĩ truyền tải một câu chuyện phức tạp hơn so với một đĩa đơn) tương ứng với 4 chủ đề: Rapitalove, Rapitalife, Rapitaloud, Rapitalab của nhóm Rapital.