Nhìn thẳng vào khuyết điểm của phong trào thanh niên

Nhìn thẳng vào khuyết điểm của phong trào thanh niên

0
Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần 14, khóa IX khai mạc tại Hà Nội ngày 30-10. Hội nghị thảo luận các tờ trình, báo cáo tổng hợp nội dung trong báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo về sửa đổi, bổ sung điều lệ Đoàn và điều lệ Đoàn sửa đổi bổ sung, dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH T.Ư Đoàn...
Cụ thể hóa phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp

Cụ thể hóa phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp

0
Ngày 4.10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ 9, nhiệm kỳ 2012-2017 diễn ra với sự tham dự của 271 đại biểu, đại diện cho gần 77.000 đoàn viên trong tỉnh. Đại hội đã bầu BCH mới gồm 43 ủy viên. Anh Phạm Văn Bốn tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới.
Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội

Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội

0
Ngày 28.12, Hội LHTN VN tổ chức hội nghị Ủy ban T.Ư Hội lần thứ 5, khóa V; thảo luận đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2011; công tác thi đua khen thưởng và chương trình công tác năm 2012.