Tiến sĩ Rahim Esfandyarpour phát triển cách chẩn đoán bệnh trên “lab on a chip” chỉ với giá 1 xu /// Ảnh: Science Daily

Phòng xét nghiệm giá chỉ… 1 xu

21:02 28/02/2017 0

Các nhà nghiên cứu tại khoa y thuộc đại học Standford đã phát triển được sản phẩm giá rẻ, có thể tái sử dụng trong chẩn đoán bệnh gọi là “lab on a chip” dưới sự hỗ trợ của chiếc máy in phun thông thường.