Một gia đình lâm cảnh ngặt nghèo

Một gia đình lâm cảnh ngặt nghèo

04:18 23/11/2021 0

Đó là câu chuyện của gia đình anh Lê Văn Phong (45 tuổi) và chị Trần Thị Mùi (42 tuổi), trú tại thôn Nam Phú, xã Trung Nam, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị. Gia đình anh đang lâm cảnh ngặt nghèo