Nhiều học sinh đặt câu hỏi: Ba mẹ muốn em thi ngành em không thích, phải làm sao? /// NGỌC DƯƠNG

Thi THPT quốc gia: Phụ huynh áp lực hơn cả học sinh

1
Lo con không đủ sức khỏe, chọn sai ngành, thi rớt, thậm chí diễn ra nhiều xung đột trong việc chọn ngành... là những điều gây áp lực nhiều nhất cho phụ huynh khi mùa thi đang tới gần.
/form>