Đón cơ hội từ phục hồi sớm

Đón cơ hội từ phục hồi sớm

18:35 14/10/2020 0

Thành công trong ngăn chặn dịch bệnh cho phép Việt Nam có thời gian để phục hồi trước những quốc gia khác. Đặc biệt, sự chủ động, linh hoạt của Chính phủ trong mở cửa thị trường tạo đà cho nền kinh tế đón các cơ hội mới.