Diamond Lotus Riverside - Biểu tượng xanh giữa trung tâm thành phố

Niềm tin từ tiêu chuẩn sống xanh

0
Diamond Lotus Riverside - Dự án được phát triển trên lợi ích của khách hàng khi vị trí, hạ tầng, không gian sống và tiện ích đều được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn Leed.
/form>