GS Phùng Hồ Hải: Để thấy mình tự do và có ích

GS Phùng Hồ Hải: Để thấy mình tự do và có ích

05:15 21/05/2013 0

Dù có nhiều cơ hội được làm việc ở các nước có môi trường nghiên cứu khoa học tiên tiến, hiện đại nhưng Phùng Hồ Hải vẫn chọn con đường trở về Việt Nam. Anh nói, trở về Việt Nam để được thấy tự tin hơn, có ích hơn, và tự do hơn...