Năm 2021, các trường tuyển sinh ra sao? (P.2)

Năm 2021, các trường tuyển sinh ra sao? (P.2)

15:41 25/02/2021 0

Vào lúc 15 giờ 45, chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 'Chọn ngành học cho tương lai' tiếp tục diễn ra phần 2. Chương trình phát đồng thời tại các địa chỉ: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.