Thầy Trịnh Lê Minh Vy bên các mô hình do mình sáng tạo để dạy học sinh /// Nguyễn Vương Danh

Thầy giáo tháo banh xe máy dạy học trò thực hành

0
'Có lần dạy về động cơ đốt trong, mình đã tháo banh chiếc xe máy đang sử dụng để dạy cho học sinh. Đôi khi phải làm như thế mới giúp các em hào hứng với tiết học và trải nghiệm những điều thực tế'.