Người bay trên trời kẻ đi dưới đất

Người bay trên trời kẻ đi dưới đất

05:00 03/05/2015 0

Tôi nói với bạn hay năm nay lại làm một chuyến Nha Trang - Đà Lạt bằng xe máy đi. Tôi ở đồng bằng mãi nên thèm núi thèm rừng, thèm những dốc xuống lên uốn lượn lắm rồi.