Xã đảo khát nước

Xã đảo khát nước

11:27 28/03/2015 0

Hơn tháng nay, tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại các xã đảo của H.Kiên Hải (Kiên Giang) đang rất nghiêm trọng, các hồ chứa nước trên xã đảo Nam Du và An Sơn gần như phơi đáy.