Jacqueline Kennedy - Biểu tượng thời trang của Nhà Trắng

Jacqueline Kennedy - Biểu tượng thời trang của Nhà Trắng

06:35 03/10/2016 0
 

Biểu tượng thời trang lần này Tạp chí Thời Trang Trẻ muốn giới thiệu là huyền thoại nhan sắc của Nhà Trắng - Cố Đệ nhất phu nhân Jacqueline “Jackie” Kennedy Onassis. Bà là phu nhân của Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ - John F. Kennedy.