Điện lực TP.HCM tự động 'khám, chữa bệnh' cho trạm và lưới điện 110kV

Điện lực TP.HCM tự động 'khám, chữa bệnh' cho trạm và lưới điện 110kV

09:00 14/10/2021 0

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết thay vì bảo dưỡng định kỳ 3 tháng/lần các trạm biến áp 110 kV và hệ thống đường dây cao thế, nay bằng công nghệ bảo trì, bảo dưỡng mới theo tình trạng thiết bị (CBM), đơn vị có thể phát hiện và chủ động đưa ra kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng… bất kỳ lúc nào.