Mức độ an toàn khi tiêm phòng Covid-19 mũi 3 sau 28 ngày

Mức độ an toàn khi tiêm phòng Covid-19 mũi 3 sau 28 ngày

04:06 02/01/2022 0

Một nghiên cứu lâm sàng mới đây có tên gọi là COV-Boost được đăng trên chuyên san y khoa The Lancet đã đánh giá mức độ an toàn và khả năng đáp ứng miễn dịch được tạo ra khi tiêm mũi bổ sung sau 28 ngày ở 7 loại vắc xin khác nhau.