PVEP - Sức mạnh từ đoàn kết và sáng tạo

PVEP - Sức mạnh từ đoàn kết và sáng tạo

0
Năm 2015 - 2020 là giai đoạn nhiều sóng gió nhất trong ngành Dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên, đoàn kết, thống nhất và sáng tạo là những nền tảng giúp Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.
Sắp đón dòng dầu đầu tiên từ Venezuela

Sắp đón dòng dầu đầu tiên từ Venezuela

0
Ngày 2.5, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Nam Hải cho biết chiều 19.4, giàn khoan PDV-39 đã bắt đầu chọc mũi khoan đầu tiên xuống lòng đất, mở đầu cho việc khai thác dòng dầu thương mại.