Tiếp tế người về quê

Tiếp tế người về quê

07:57 12/10/2021 0

Nhận thấy dòng người lũ lượt rời thành phố về quê trong khó khăn, nhiều bạn trẻ tình nguyện ra cửa ngõ phát nước và lương thực miễn phí, tiếp tế người về quê.