Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 11.4.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 11.4.2022

06:01 12/04/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 5.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.