Trường Sa 1988 - Hồ sơ một sự kiện lịch sử: Những bước xâm lấn thực địa

Trường Sa 1988 - Hồ sơ một sự kiện lịch sử: Những bước xâm lấn thực địa

06:43 12/03/2022 1

Chuẩn bị tiến hành chiến dịch xâm lấn quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc thành lập một bộ tư lệnh đặc biệt, sử dụng lực lượng của hạm đội Nam Hải, được tăng cường một bộ phận của hạm đội Đông Hải, gồm 40 tàu với khoảng 1.000 quân thay nhau hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa.