​Với những đóng góp to lớn của ngài cựu đại sứ, năm 2016, Trường đại học Đà Lạt trao bằng Giáo sư danh dự cho ông Yoo Tea-hyun. Ông cũng là Giáo sư danh dự đầu tiên của Trường đại học Đà Lạt.

Đà Lạt của vị cựu đại sứ

12:32 01/02/2017 0

Sống bình dị trong khu nhà dành cho giảng viên Trường đại học Đà Lạt, ngày ngày ông Yoo Tea-hyun đạp xe đến giảng đường dạy học cho sinh viên.