Dạy và học trực tuyến: hiệu quả đến đâu?

Dạy và học trực tuyến: hiệu quả đến đâu?

12:37 16/10/2021 5

Tôi không phủ nhận việc áp dụng công nghệ một cách chừng mực giúp việc dạy và học có những hiệu quả nhất định. Nhưng chúng chỉ là phương tiện chứ không thể nào thay thế được tri thức, khả năng tương tác, khả năng gầy dựng cảm hứng...

Tranh luận về trách nhiệm Bộ trưởng

Tranh luận về trách nhiệm Bộ trưởng

04:06 01/11/2018 0

Trên diễn đàn Quốc hội hôm qua, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ bị đại biểu "soi" trách nhiệm quản lý giáo dục, đặc biệt về dự thảo “buộc sinh viên thôi học nếu bán dâm 4 lần”.