Cần quan tâm hơn công tác quản lý nhà nước về thanh niên

Cần quan tâm hơn công tác quản lý nhà nước về thanh niên

0
Ngày 10.7, đoàn kiểm tra Ủy ban Quốc gia về thanh niên do anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Cà Mau về tình hình thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên.
Hà Nội thừa nhận tinh giản biên chế rất khó khăn

Hà Nội thừa nhận tinh giản biên chế rất khó khăn

0
UBND thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình về tổng biên chế năm 2013 của thành phố. Theo đó, thành phố đề nghị HĐND thông qua và phân bổ biên chế công chức cho các cơ quan đơn vị là 9.293 biên chế  và 143.610 biên chế cho các đơn vị sự nghiệp.
/form>