Quan Vân Trường dính lỗi nạp thẻ

Quan Vân Trường dính lỗi nạp thẻ

0
Do đang vào giai đoàn event, nhiều người chơi mong ngóng nạp thẻ để nhận được những mảnh tướng quý, thì lỗi này liên tục xảy ra.