Đội thợ 0 đồng

Đội thợ 0 đồng

08:04 11/01/2022 0

Gần 20 thành viên tình nguyện, với nhiều cán bộ Đoàn xã đã tham gia 'Đội thợ 0 đồng' suốt 10 năm nay tại Quảng Bình để giúp người dân mỗi khi họ cần xây dựng, sửa chữa nhà cửa.