Quảng Ngãi ban hành quy định dạy thêm, học thêm

0 Thanh Niên Online

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Quy định nêu rõ một buổi dạy thêm, học thêm không quá 3 tiết; thời gian dạy thêm trong ngày: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ, buổi tối kết thúc trước 20 giờ 30.

Số lượng HS đối với bậc trung học không quá 45 HS/lớp; tiểu học không quá 35 HS/lớp và đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất.

Ngoài ra, việc thu và quản lý sử dụng tiền học thêm cũng đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định cụ thể đối với việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Hiển Cừ

>> Nói rõ về quy định dạy thêm, học thêm
>> Cấm dạy thêm đối với bậc tiểu học và học sinh học 2 buổi/ngày
>> Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm