Làm thế nào để bóng đá trẻ Việt Nam cất cánh?

Làm thế nào để bóng đá trẻ Việt Nam cất cánh?

09:01 28/02/2022 3

Thành tích của U.23 Việt Nam tại sân chơi khu vực rất đáng ngợi khen nhưng để nó không là niềm vui trong chốc lát, các nhà quản lý thể thao và bóng đá nước nhà cùng phải phối hợp xây dựng được lộ trình chuyên nghiệp và bài bản để từ tiềm lực, bóng đá trẻ Việt Nam có thể cất cánh và phát triển bền vững.