Cửa khẩu Tân Thanh thông quan trở lại

Cửa khẩu Tân Thanh thông quan trở lại

15:36 25/01/2022 1

Cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài, nơi có ý nghĩa quan trọng đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung  Quốc đã được khôi phục thông quan sáng nay sau hơn 1 tháng đóng cửa.