/// ​Minh họa: Văn Nguyễn

Gia đình dấu yêu: Quê hương trong chiếc va li

0
Trước ngày tạm biệt gia đình trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ tết, chị bạn tôi ở Hải Phòng được bố gói ghém đủ sản vật quê hương trong chiếc va li: nào cá mú, cá thu đã cắt sẵn, nào chả mực, chục trứng gà tre, chùm khế ngọt vườn nhà.