quoc gia tu xung

Hình ảnh ý tưởng thiết kế của Asgardia /// Asgardia

Tham vọng lập quốc trên không gian

3
Thế giới vừa xuất hiện một quốc gia tự xưng mới với vị trí dự kiến là trên quỹ đạo trái đất và đang ra sức thu hút nhân tài trên toàn cầu đăng ký làm công dân.
Những tiểu quốc vô thừa nhận

Những tiểu quốc vô thừa nhận

0
Trong khi những tranh chấp lãnh thổ nổ ra liên miên giữa một số nước, nhiều quốc gia tự xưng đã ra đời trên những vùng đất chẳng ai ngó ngàng.
/form>