Quốc hội bỏ điều khoản xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc khỏi luật

0 Thanh Niên Online

Cho rằng xác định “tính hợp lý” của nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm để đánh thuế hoặc thu hồi là vấn đề “rất phức tạp”, Quốc hội đã quyết định bỏ quy định này, chưa bổ sung vào luật.

Tỷ lệ ĐBQH tán thành thông qua luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) /// Ảnh chụp màn hình
Tỷ lệ ĐBQH tán thành thông qua luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Ảnh chụp màn hình

Sáng 20.11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Điều đáng chú ý là điều khoản gây tranh cãi nhiều nhất, tốn nhiều thời gian bàn thảo nhất là xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc, đã được bỏ ra khỏi dự án luật. Điều khoản này vốn được cho là một trong những giải pháp đột phá nhằm phòng, chống tham nhũng và cũng là một trong những lý do dự án luật kéo dài thời gian cho ý kiến. 

Do đó, việc điều khoản này được bỏ ra sau 3 kỳ họp vẫn không thể thống nhất ý kiến, tính “đột phá” của luật đã bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng, việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc là vấn đề mới, lần đầu tiên chúng ta đặt vấn đề xử lý đối với loại tài sản, thu nhập này.

Trong khi tài sản, thu nhập của người dân, cán bộ, công chức, viên chức được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, nhà nước ta chưa kiểm soát được thu nhập của toàn xã hội và pháp luật chưa quy định đánh thuế đối với tài sản, thì việc xác định tính hợp lý của nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm để đánh thuế hoặc thu hồi là vấn đề rất phức tạp.

Mặt khác, đây là vấn đề lớn, có liên quan đến quyền sở hữu tài sản - quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp nên theo UBTVQH, cần được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng.

Cũng trong báo cáo giải trình, tiếp thu này, UBTVQH cho biết, tại tất cả các phiên thảo luận về nội dung này, ý kiến các vị ĐBQH, các cơ quan hữu quan còn rất khác nhau và phân tán.

Kết quả phát phiếu thăm dò cũng cho thấy có 209/456 ý kiến đại biểu, chiếm 43,09% tổng số ĐBQH, tán thành phương án xem xét, giải quyết tại tòa án; 156/456 ý kiến đại biểu, chiếm 32,16% tổng số ĐBQH, tán thành với phương án thu thuế; 40 ý kiến đại biểu đề nghị giữ như quy định của luật Phòng chống tham nhũng hiện hành, và 51 đại biểu không thể hiện chính kiến hoặc có ý kiến khác.

Như vậy, không có phương án nào nhận được sự ủng hộ của quá 50% tổng số ĐBQH. UBTVQH nhận thấy, do chưa đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao nên nội dung này cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, khi đã đủ điều kiện chín muồi, phù hợp thực tiễn, bảo đảm tính khả thi thì mới nên quy định vào Luật.

Từ các lý do trên, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép chưa bổ sung quy định về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc vào luật sửa đổi lần này, mà thực hiện như quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, nếu cơ quan có thẩm quyền chứng minh được tài sản do tham nhũng mà có thì tiến hành thu hồi hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật tương ứng; nếu chứng minh được có dấu hiệu trốn thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật về thuế.

Đồng thời, điều 31 của luật đã bổ sung quy định về chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết để tăng cường việc xử lý đối với loại tài sản, thu nhập này.

Đối với người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì luật đã quy định việc xử lý nghiêm khắc hơn so với pháp luật hiện hành.

Cụ thể, người ứng cử ĐBQH, đại biểu Hội đồng nhân dân thì sẽ bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử; người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ thì không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến; người có nghĩa vụ kê khai khác thì bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, nếu đã được quy hoạch vào chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm