Quốc hội thông qua Luật Thanh niên

0 Thanh Niên Online

* Luật hóa vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Để được Quốc hội (QH) nhất trí thông qua hôm qua 28/11, nhiều dự án (DA) luật quan trọng như DA Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), DA Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của DA Luật Khiếu nại, tố cáo; DA Luật Nhà ở, DA Luật Thanh niên..., nhiều điều khoản đã được ban soạn thảo chỉnh lý, bổ sung theo góp ý của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Quốc hội thông qua Luật Thanh niên

Thêm điều luật về Hội LHTN VN

Luật Thanh niên được thông qua với 75,1% số biểu quyết, đã bổ sung thêm nguyên một điều (điều 34, chương V) về tổ chức thanh niên. Theo đó, luật quy định: "Hội Liên hiệp Thanh niên VN là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên, nhằm đoàn kết tập hợp mọi tầng lớp thanh niên VN phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên". Cơ quan, tổ chức, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ VN có liên quan đến thanh niên VN cũng áp dụng theo quy định của luật này. Đặc biệt, điều 1 của luật đã xác định rõ hơn độ tuổi của thanh niên là "đủ 16 tuổi đến 30 tuổi".

Một số điều khoản được bổ sung khác đã quy định rõ thêm trách nhiệm của gia đình, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội... trong việc bảo đảm giáo dục thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, thực hiện nghĩa vụ quân sự và các trách nhiệm khác đối với xã hội.

Từ 50 triệu đồng trở lên phải kê khai

Luật PCTN được đa số ĐBQH (73,8%) thông qua sáng qua, sau khi Ủy ban Thường vụ QH đã sửa lại quy định về nghĩa vụ kê khai tài sản. Theo đó, đã bổ sung thêm một số đối tượng vào diện phải kê khai tài sản như: "Một số cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân". Về tài sản kê khai, luật đã quy định rõ hơn gồm "kim khí, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và các loại tài sản khác" với giá trị mỗi loại "từ 50 triệu đồng trở lên".

Trước đây, một số ĐBQH đã yêu cầu dự luật cần quy định rõ cơ quan có thẩm quyền quyết định việc xác minh và kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản của người kê khai. Theo ông Vũ Đức Khiển, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, Ủy ban Thường vụ QH đã nhất trí tiếp thu ý kiến này và viết rõ hơn: "Việc xác minh tài sản chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản".

Đáng chú ý sau khi phát phiếu thăm dò ý kiến về việc thành lập Ban Chỉ đạo PCTN hay lập một cơ quan chuyên trách chống tham nhũng, đã có 250/339 ĐBQH tán thành việc lập Ban Chỉ đạo về PCTN do Thủ tướng đứng đầu như dự thảo. Luật được thông qua đã quy định: "Hằng năm, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo trước QH về công tác PCTN trong phạm vi cả nước, UBND có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác PCTN tại địa phương" và "các báo cáo về công tác PCTN phải được công khai". Trong một quy định mới,  "người có hành vi trả thù, trù dập người báo cáo, tố cáo, tố giác tham nhũng" sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự.

Chỉ cấp một loại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Cùng ngày, với 75,3 % số phiếu ĐBQH tán thành, dự án Luật Nhà ở đã được thông qua với nhiều điểm tiếp thu, bổ sung mới. Đặc biệt là để khẳng định rõ quan điểm "chỉ cấp một loại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở" như ĐB đề nghị, ban soạn thảo đã bổ sung một khoản như sau: "Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở". Điều 11 cũng được viết lại: "Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản này được gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở". 

Về quyền sở hữu nhà ở tại VN của người VN định cư ở nước ngoài, ban soạn thảo đã bổ sung quy định: "Người VN định cư ở nước ngoài nếu có nhu cầu mua nhà ở tại VN thì phải đáp ứng điều kiện đã nhập cảnh về VN và thời hạn cư trú được phép từ 6 tháng trở lên". Ngoài ra, luật cũng đã có thêm quy định: "Nhà ở công vụ phải sử dụng đúng mục đích và đúng đối tượng".

QH cũng đã thông qua DA Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế trị giá gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. Các quy định tại các luật này về cơ bản vẫn giữ như dự thảo. Hôm nay (29/11), sớm hơn chương trình dự kiến 1 ngày, sau khi thông qua các DA Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu; bỏ phiếu bầu Tổng kiểm toán Nhà nước và thông qua Nghị quyết bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với ông Lê Minh Hoàng - nguyên Giám đốc Công ty điện lực TP.HCM, QH sẽ họp phiên bế mạc vào buổi chiều, kết thúc hơn 1 tháng làm việc.

Mạnh Quân

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm